Green apple and dental tools isolated on white

Grön tandvård

Att värna om miljön och att leva klimatsmart har alltid känts viktigt för oss hemma och i vardagen. De senaste åren har vi också velat förbättra vår praktik och ha den målsättningen även på jobbet.

En del i detta är att vi hösten 2014 startade arbetet med att bli miljödiplomerade. Det är en ISO 14001 baserad diplomering som avslutas med en revision.

Med stor stolthet blev vi godkända mars 2016 och känner att vi verkligen kan stå för vårt härliga namn Den Gröna praktiken.Revisionsrapporten finns att läsa på praktiken för den intresserade.

Det roligaste med arbetet vi har lagt ner är att alla medarbetare är, och hela tiden varit,helhjärtat med på tåget och tycker att detta är lika viktigt som vi.

En annan del, som är väldigt rolig, är att hitta praktiska förbättringar i vardagen.

Några exempel är:

  • Vi har bytt elleverantör till Dala Kraft som levererar miljöel från förnyelsebara energikällor.
  • Vi har tagit bort  6500 engångsmuggar per år och ersatt med plastmuggar som tål att köras i vår diskdesinfektor i 96 grader.Där hade vi överkapacitet så den körs inte oftare på grund av detta.
  • Vi har inga glödlampor någonstans utan har bytt till lågenergi och LED.
  • Vid inköp väljer vi alltid det mest miljövänliga alternativet av likvärdiga produkter.Det gäller allt från kaffe i fikarummet till resinbaserade dentala material.

 

Vi tar gärna emot tips på nya sätt att spara miljön.

Vill du se alla förändringar vi gjort finns en lista på praktiken som ständigt fylls på.

Efter ett och ett halvt års arbete är vi nu klara och godkända med vår miljödiplomering.Vi slår oss dock inte till ro utan jobbar ständigt mot nya förbättringar på alla områden.Läs gärna mer under rubriken Grön tandvård.
Namnlöst-1

Den gröna praktiken