Young smiling woman, white background, copyspace

Behandlingar

I alla behandlingar är vårt mål att ge dig högsta kvalitet, både tekniskt och mänskligt. Ingen skall behöva vara rädd hos oss och all behandling sker med ömsesidig respekt.

Vi har valt att bara använda svenska dentallaboratorium som leverantörer av tandteknik för att kunna säkerställa spårbarhet och materialkvallitet. Dessutom sparar det miljön genom kortare transporter än om vi jobbat med laboratorium i t.ex Kina.

Främst jobbar vi med  a2dentallab.se  Ett praktikertjänstlabb i Västerås.

Våra implantatbehandlingar utförs med  Straumann implantatsystem. Det är ett väldokumenterat system med få komplikationer.

Kirurgin utförs av specialisttandläkare Bengt Lewin  från Kristianstad. Vi har samarbetat sedan 1997 och Bengt är en av Sveriges mest erfarna implantatskirurger.

Gillar du inte sprutor har vi sedan lång tid The Wand.  En datorstyrd bedövningsmetod som knappt känns.

Vi tycker att det är roligt att ligga på förkant vad gäller teknik och kunskap och fortbildar oss kontinuerligt.

Efter ett och ett halvt års arbete är vi nu klara och godkända med vår miljödiplomering.Vi slår oss dock inte till ro utan jobbar ständigt mot nya förbättringar på alla områden.Läs gärna mer under rubriken Grön tandvård.
Namnlöst-1

Den gröna praktiken